Quin tipus de propostes es podien fer?

Es podia presentar qualsevol proposta en matèria d’inversió que es considerés necessària pel poble. Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps. Per exemple; la creació o renovació d’equipaments municipals, l’adquisició de mobiliari i béns materials, i la millora d’espais públics (vials, senyalització, enllumenat, zones verdes, clavegueram, etc).

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Clica aquí per obtenir més informació, detalls i exemples sobre què és una inversió per a un ajuntament.


Les propostes havien de complir les següents condicions:        

  1. Ser  inversions d’interès públic i generar impacte en el conjunt del municipi.
  2. Donar resposta a una necessitat concreta.
  3. Ser de competència municipal.
  4. Ser tècnica i econòmicament viables, així com respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.
  5. No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
  6. Cap proposta pot superar els 100.000€