ERC

Urbanisme, Medi Ambient i Governació

La Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient s'encarrega de la redacció i coordinació dels instruments de planejament municipal. Cal indicar que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument molt important per a l'ordenació integral del territori de Santa Coloma de Farners, i que ha de definir el marc urbanístic de la nostra ciutat. 

Undefined

Joventut i Turisme

La regidoria de Joventut té com a missió principal posar a l’abast de la població jove del poble les eines adients per tal que els joves puguin fer realitat les seves necessitats per afrontar la construcció del seu projecte personal en igualtat d'oportunitats, a través del desenvolupament del Pla Local de Joventut.

Basem l’actuació de la regidoria en la transversalitat: procurem treballar coordinadament amb les diferents regidories que des del seu àmbit d'actuació poden treballar per als joves.

Undefined

Obres i Serveis i Governació

Des de la regidoria d'Obres i Serveis es treballa perquè Santa Coloma de Farners sigui una ciutat  dotada de serveis públics que facin la vida més fàcil i còmoda als ciutadans. Vetllem perquè  els parcs i jardins estiguin en bones condicions, així com per millorar la seva eficiència. En aquest sentit apel·lem també al civisme dels colomencs perquè entenem que és responsabilitat de tots respectar i cuidar els espais públics. Per dur a terme aquesta tasca, l'ajuntament disposa del personal de la brigada municipal.

Undefined

Salut, Medi Natural, Qualitat Ambiental i Esports

La missió de la regidoria de Salut és vetllar per la salut de tota la població, col·laborant amb les diverses institucions pertinents, controlant els riscos sanitaris que puguin afectar la població i informant la ciutadania per tal que pugui gaudir de la millor salut possible.

Undefined