L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha rebut una subvenció per part de la Diputació de Girona per atendre les despeses corrents derivades del funcionament de l'Escola de Música Municipal Josep Carbó.

L'ajut econòmic ha estat atorgat en el marc de la concessió de subvencions de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona, per finançar les despeses corrents derivades del funcionament de les escoles municipals de música i dansa, i conservatoris de música.

Area de govern: