La Diputació de Girona, a través del Servei de Medi Ambient, ha impulsat l’edició de quatre videocàpsules amb l’objectiu de promoure una gestió forestal sostenible a les comarques gironines i, alhora, potenciar l’ús de la biomassa com a recurs energètic, en detriment dels combustibles fòssils.

Actualment, el 72 % de la superfície de la demarcació és terreny forestal (el doble que fa cent anys), del qual el 57 % correspon a boscos densos. L’abandonament progressiu de la seva gestió agroforestal ha propiciat boscos més continus i menys diversos en espècies, un fet que en redueix la capacitat de resiliència davant fenòmens relacionats amb el canvi climàtic (sequeres, incendis o pluges torrencials) i que cada cop són més freqüents.

Aquest fet, en paral·lel, també impedeix que es tregui profit de la biomassa que es genera en aquests boscos. Segons un estudi de la Diputació de Girona i el Clúster de Bioenergia de Catalunya, només s’aprofita el 31,5 % del potencial d’aquest recurs energètic, el qual, a més de no generar emissions de CO2, és més econòmic i pot oferir beneficis complementaris, com ara la creació de llocs de treball al medi rural.

Per mitjà de les quatre videocàpsules (documentals curts, d’uns tres minuts de durada cada un i subtitulats també en anglès) s’aprofundeix precisament en aquesta necessitat de preparar-se per a la transició energètica que el territori gironí ha d’afrontar la propera dècada. Per fer-ho, és necessari fomentar aquesta gestió forestal sostenible, que és perfectament compatible amb la conservació de la biodiversitat i amb l’ús públic dels boscos amb un tractament proper als processos naturals.

Des d’avui i fins a mitjans d'abril, cada dijous s’anirà descobrint una d’aquestes videocàpsules. Els vídeos, que estaran en obert al canal de 'YouTube' de la Diputació de Girona, tractaran dels temes següents:


1. Biomassa, trencant mites per reivindicar-la

2. Gestió sostenible als boscos

3. Quan els propietaris forestals lideren la gestió forestal

4. Quan els Ajuntaments lideren la gestió forestal

Accediu al contingut del primer vídeo divulgatiu a través del següent enllaç:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6d0RAoDK4cYTzXYIF_FaOUFN8UcOmd6