L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha acordat suspendre temporalment fins a nova ordre els treballs forestals que s'estaven duent a terme a la urbanització Santa Coloma Residencial i la zona verda del parc de la Font de l'Alemany per tal de protegir els nuclis de població davant possibles incendis.

Aquesta aturada de les feines té com a objectiu disposar d'una major quantitat de temps per informar més detalladament la ciutadania, amb diagnòstics de situació per part d'especialistes en l'àmbit forestal.

Seguint aquesta línia, el consistori requerirà l'assistència dels tècnics de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona que van desenvolupar el projecte en qüestió, que va en sintonia amb el compliment de la Llei 5/2003 i les seves modificacions, així com el Decret 123/2005, en matèria de prevenció d'incendis forestals.

D'aquesta manera, es pretén establir unes dates de trobada per tal de debatre i esvair tots els dubtes que els veïns i veïnes de la urbanització puguin tenir sobre qualsevol concepte relacionat amb el projecte forestal.

D'ençà que van començar aquestes feines d'índole preventiva, des del consistori hem rebut múltiples queixes que al·leguen que s'estan talant més arbres del compte per extreure'n un benefici econòmic, cosa que no és certa.També asseguren que estem atemptant contra la preservació de la natura i de tots els éssers vius que habiten la zona boscosa.

Les pretensions de l’Ajuntament es basen a prioritzar i vetllar per la seguretat i protecció dels colomencs i colomenques que viuen a Santa Coloma Residencial, seguint i aplicant la normativa vigent i sense, òbviament, cap interès monetari entremig.