A partir d'aquest passat dissabte 29 d'agost i durant un termini inicial de 15 dies, les trobades i reunions de més de 10 persones tant en l'àmbit públic com el privat estaran prohibides, segons la Resolució SLT/2017/2020, de 28 d'agost, aprovada per la Generalitat de Catalunya.

Aquest nou paquet de mesures té com a objectiu contenir el brot epidèmic de la pandèmia del Covid-19 a tot el territori català. La nova restricció serà igualment aplicable a les taules ubicades en restaurants, terrasses i bars, amb un màxim de 10 persones per taula i mantenint sempre la distància mínima entre taules. Les persones amb qualsevol símptoma de Coronavirus o que estiguin en aïllament o quarantena, no poden participar en trobades i/o reunions.

Queden excloses d'aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel Comitè de Direcció del pla d'actuació del PROCICAT:

- Les activitats laborals, de culte i actes religiosos.

- Els mitjans de transport públic.

- Les activitats culturals, lúdiques i esportives.

- Els actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.

- L'obertura de biblioteques, arxius, museus i monuments.

És important mantenir i extremar les mesures de protecció dictaminades per les autoritats competents: mascareta, distanciament social, higiene de mans i grups estables de convivència.

Des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners fem una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva a l'hora de fer efectiu el compliment de les normes de seguretat.

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Area de govern: