Els treballs de prevenció d'incendis ja s'han iniciat a Santa Coloma Residencial. Aquests treballs corresponen a la realització del manteniment de la franja perimetral de protecció d'incendis forestals de 25 metres al voltant de tota la urbanització.

En aquest sentit, també s'adequarà la zona verda de la Font de l'Alemany a la normativa vigent, fet que suposarà una aclarida del nombre de peus i el desbrossament del sotabosc. Les feines de manteniment i obertura de la franja continuaran també a la part posterior dels carrers del Prat i de Dalt. Aquestes accions preventives es duen a terme a través del Servei de Prevenció d'incendis Forestals del Consell Comarcal de la Selva.

Paral·lelament, s'estan gestionant els darrers permisos per tal de poder executar les tasques de manteniment al voltant dels dipòsits i hidrants de prevenció d'incendis forestals que tenim escampats per la ciutat, i d'algunes de les vies de comunicació establertes pel pla de prevenció actual en aquest àmbit. Aquestes tasques es poden fer efectives amb el finançament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Area de govern: