Tal com es va comunicar el passat divendres dia 24 de gener de 2020, les fortes pluges caigudes a Santa Coloma de Farners van afectar les captacions de la ciutat i van provocar un augment de la terbolesa que va superar el valor paramètric a sortida de dipòsit de capçalera i a xarxa.

Els resultats de les analítiques realitzades el mateix divendres són correctes i, per tant, l'aigua subministrada està correctament desinfectada. En aquest sentit, i a partir d'aquest diumenge 26 de gener de 2020, l'aigua de Santa Coloma és APTA per al seu consum domèstic.