L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners convoca la creació de dues borses de treball de caràcter urgent.

D’una banda, queda convocat un procés de selecció d’urgència per a la creació d’una borsa de treball per cobrir suplències temporals dels empleats públics de l’àrea de neteja.

Per l’altra, es convoca un altre procés de selecció d’urgència per a la creació d’una borsa de treball per cobrir suplències temporals de conserge - mantenidor d’edificis.

Període de presentació d’instàncies: del 2 al 10 de desembre 2019.

Podeu consultar les bases de les convocatòries en el següent enllaç:

https://seu-e.cat/ca/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparenc...