Gràcies a alumnat del programa de qualificació professional inicial (PQPI) s’ha pogut pintar part de la façana del Cercle Jove i l’entrada de l’equipament.
Aquest programa que s'adreca als joves més grans de setze anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l'any d'inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.
La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d'un el seu itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés. També donen l'opció, als joves que ho desitgin, de fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO.
Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l'àmbit acadèmic (tant en les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà d'FP com per a les d'obtenció del graduat d'educació secundària) com en l'àmbit laboral (obtenció de certificat de professionalitat).
Per més info: https://bit.ly/2SQFYat
Per altra banda, gràcies al fuster de la Brigada s’ha construït una nova sala, on els i les joves podrà estudiar i/o fer treballs en grup durant les tardes joves. Així com serà una nova sala per a les entitats que necessitin reunir-se en un espai petit.
Des de l’Àrea de Joventut de l’ajuntament s’ha volgut agrair la feina feta d’aquests joves amb un bon acomiadament acompanyat de pica- pica.
 

 

Equipament: