Ara, l’Ajuntament colomenc demana a la Direcció General de Carreteres que amb la major urgència possible, procedeixi a licitar i executar les obres de revisió del traçat i eixamplament de la via.
Aquesta carretera registra accidents de forma continuada degut a la perillositat que presenta sense que, fins al moment, s’hagi adoptat cap tipus de mesura per reduir aquesta sinistralitat per part de l’administració competent.