La Residència Sant Salvador d'Horta ha rebut la donació d'una casa al carrer del Prat en herècia per part de la senyora Carmen Asín, qui ha volgut instituïr aquesta institució com a hereu universal i lliure amb la finalitat que destini el seu patrimoni a l'assistència de les persones grans i malaltes que no puguin costejar la seva estada a la residència. L'Ajuntament va aprovar l'acceptació d'aquesta herència i l'autorització a la Residència Geriàtrica a incorporar els béns heretats al seu patrimoni, en el Ple ordinari de desembre, en el qual es va incloure aquest punt per la via d'urgència.