La Llar de Jubilats de Santa Coloma també ha celebrat el carnestoltes.