Els alumnes de 1r de Batxillerat de l'INS Vescomtat de Cabrera, d'Hostalric, van visitar el Centre Eix de Negoci aquest dimecres 15 de febrer.

El director del Centre, Martí Juanola, i la tècnica del Servei de suport a les petites empreses del Consell Comarcal, Sílvia Fàbrega, varen explicar als alumnes visitants què és El Centre i quins serveis es donen (espais per treballar, assessorament...). També van explicar-los la possibilitat existent de venir a fer treballs en grup, donat és un centre obert a tothom: emprenedors, empreses, estudiants...


Els alumnes van fer una visita a la fàbrica Trias i van participar en una activitat sobre Elevator Pitch, en què, per grups, varen fer la presentació d'una idea, la qual havien treballat prèviament a l'institut. La presentació es va fer davant d'experts, els quals van aportar la seva visió (director del Centre, tècnic de Competitivitat Industrial del Consell Comarcal de la Selva i dos emprenedors del Centre).