CEMENTIRI

Es tracta d'un recinte amb portalada d'estil neoclàssic d'arc carpanell emmarcada entre dues pilastres de pedra que sostenen un fris, també de pedra, i a sobre un frontó d'arc rebaixat amb una creu de ferro al capdamunt. Als dos extrems hi ha dues boles de ceràmica verda vidriada. La porta és una reixa de ferro treballat amb la data de 1868.

A l'interior del recinte hi ha una avinguda central i una transversal formant una creu. Tot el perímetre està format de nínxols amb coberta de teula àrab. Al final del camí central hi ha una capella del Sant Crist que segueix el mateix esquema compositiu de la portalada d'entrada: porta d'arc carpanell emmarcada en pedra i un òcul circular i la façana està flanquejada per pilastres acabades amb una bola de pedra i acabament amb fris ondulat.[1]

Els quatre parterres quadrats tenen mausoleus dels quals podem destacar un d'estil neogòtic on hi ha enterrat