Urbanisme, Medi Ambient i Governació

Ricard Pujol
Partit polític: 
Càrrec: 
Regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i Governació
Teléfon: 
972 840 808
rpujol@scf.cat
www.scf.cat

La Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient s'encarrega de la redacció i coordinació dels instruments de planejament municipal. Cal indicar que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument molt important per a l'ordenació integral del territori de Santa Coloma de Farners, i que ha de definir el marc urbanístic de la nostra ciutat. 

Un aspecte important de l'àrea fa referència a la redacció i direcció de projectes. Els Serveis Tècnics municipals dissenyen els projectes d'edificació, de reforma d'equipaments municipals i d'urbanització de vials, i coordinen i fan el seguiment de les grans obres i infraestructures que es fan a la nostra ciutat. Tanmateix, també es fan activitats de control, seguiment i supervisió de les activitats amb transcendència urbanística que porten a terme els ciutadans de Santa Coloma en l'àmbit de l´edificació (llicències d´obres i altres).

NOTICIES RELACIONADES