Sr. Carles Roca

Sr. Carles Roca i Pou
Partit polític: 
Càrrec: 
Governació i Promoció Econòmica
Teléfon: 
972 840 808
croca@scf.cat
www.scf.cat

Governació 

Promoció econòmica

Centre Eix de negocis - Seguretat ciutadana

Policia local i plans d’emergència 

NOTICIES RELACIONADES