AGENDA

Monday, September 14 2020

Presentació dels Clubs de lectura Minúscules i Majúscules
5:30 pm

Es presentaran els dos clubs de lectura infantils Minúscules i Majúscules.