ISC-IdSelva

Sra. Gemma Coll - Turisme, Salut i Gent Gran

Turisme – Salut – Gent gran

Llars de jubilats- Residència geriàtrica

Undefined

Sr. Pep Prat - 3r Tinent d'alcalde - Promoció de la Ciutat, Participació Ciutadana i Medi Ambient

Promoció de la ciutat 
Qualitat ambiental
Espais naturals
Control de plagues
Inspecció
Gestió energètica

Participació ciutadana- Pressupostos participatius

Medi Ambient

Undefined

Modificació de crèdits núm. 3/2015 al pressupost de despeses de l’Ajuntament

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIA. https://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Pages