ERC

Creació dels consells sectorials

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIAhttps://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Urbanisme, Medi Ambient i Governació

La Regidoria d'Urbanisme i Medi Ambient s'encarrega de la redacció i coordinació dels instruments de planejament municipal. Cal indicar que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument molt important per a l'ordenació integral del territori de Santa Coloma de Farners, i que ha de definir el marc urbanístic de la nostra ciutat. 

Undefined

Joventut i Turisme

La regidoria de Joventut té com a missió principal posar a l’abast de la població jove del poble les eines adients per tal que els joves puguin fer realitat les seves necessitats per afrontar la construcció del seu projecte personal en igualtat d'oportunitats, a través del desenvolupament del Pla Local de Joventut.

Basem l’actuació de la regidoria en la transversalitat: procurem treballar coordinadament amb les diferents regidories que des del seu àmbit d'actuació poden treballar per als joves.

Undefined

Obres i Serveis i Governació

Des de la regidoria d'Obres i Serveis es treballa perquè Santa Coloma de Farners sigui una ciutat  dotada de serveis públics que facin la vida més fàcil i còmoda als ciutadans. Vetllem perquè  els parcs i jardins estiguin en bones condicions, així com per millorar la seva eficiència. En aquest sentit apel·lem també al civisme dels colomencs perquè entenem que és responsabilitat de tots respectar i cuidar els espais públics. Per dur a terme aquesta tasca, l'ajuntament disposa del personal de la brigada municipal.

Undefined

Salut, Medi Natural, Qualitat Ambiental i Esports

La missió de la regidoria de Salut és vetllar per la salut de tota la població, col·laborant amb les diverses institucions pertinents, controlant els riscos sanitaris que puguin afectar la població i informant la ciutadania per tal que pugui gaudir de la millor salut possible.

Undefined

Comunicació, Festes i Participació Ciutadana

La regidoria de Comunicació s'ocupa de transmetre i comunicar a la ciutadania totes les activitats que es fan des de les diferents regidories. També de l'elaboració de redactats periodístics i comunicacions destinades als mitjans de comunicació. Es complementa l’activitat comunicativa amb l’ús d'eines d’internet: per tal de facilitar la informació als ciutadans, s'elaboren els continguts de la pàgina web i es gestionen les xarxes socials municipals (Facebook i Twitter).

Catalan

Acció Social i Habitatge

La funció de la regidoria d’Acció Social i Habitatge és atendre els ciutadans, afavorir la integració de les persones i prioritzar a tots aquells col·lectius que per raons diverses necessiten una atenció específica -com els infants, la gent gran, els immigrants, les persones amb discapacitat, o qualsevol altre tipus de persones desafavorides- posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en el marc del respecte per la dignitat de les persones. Es treballa donant atenció directa o, si s'escau, derivant

Catalan

Pages