XII Beca de Recerca La Selva 2018

Han sortit publicades les noves bases per les quals es convoca la XII Beca de Recerca La Selva, dotada amb  5.000 euros. El termini de presentació de propostes finalitza el dia 5 de febrer del 2018 i les sol·licituds es presentaran per escrit a la seu de l’Arxiu Comarcal de la Selva (C/ Sant Dalmau, 60 de Santa Coloma de Farners) o per correu electrònic ( aclaselva.cultura@gencat.cat), i hauran d’anar acompanyades de la documentació següent: a) El currículum del sol·licitant o sol·licitants; b) Manifestació expressa de trobar-se al corrent en les obligacions tributàries, i c) El projecte de la recerca

El veredicte es farà públic abans del 26 de febrer de 2018.

Le bases:http://www.selvatans.cat/web2/index.php/becarecerca