Trobades de Joves: Dona la teva opinió pel Pla Local de Joventut

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners està dissenyant El Pla Local de Joventut 2016-2019, una eina de planifiació i anàlisi de les polítiques municipals de Joventut.

El Pla té diferents fases: la visualització (què tenim al municipi?), l'anàlisi i diagnosi de la realitat (com estem) i l'elaboració de propostes (què fem).

Una part fonamental d'aquest Pla és l'opinió i coneixement de la realitat dels joves i és per aquest motiu que s'han organitzat diferents grups de discussió amb joves, entitats, professionals i polítics.  

El Grup de Discussió amb Joves va tenir lloc el dissabte 1 d'abril a la tarda a la Sala d'Actes de la Biblioteca (imatges). Prèviament, el dimarts 28 de març, es va celebrar el Grup de Discussió amb referents de Joventut a la Biblioteca (imatges): hi van assistir més de 25 tècnics, referents, professionals de diferents àmbits a nivell municipal i del Consell Comarcal: educació, ocupació, salut, cultura, treball, habitatge, cohesió social, mobilitat i participació. 

El següent Grup de discussió serà amb polítics i tindrà lloc el dimecres 19 d'abril.