Segona edició del Concurs de dibuix i fotografia saludable

Concurs dibuix i fotografia saludable | Santa Coloma de Farners

Podran prendre part del concurs tots els nens i nenes de primària (1r a 6è) de les escoles de Santa Coloma de Farners i els alumnes (1er ESO a batxillerat i Cicles Formatius) del municipi.
El tema es centrarà en la visió dels nens sobre diferents aspectes de la salut. Es valorarà tant l’originalitat com l’adequació a la temàtica proposada que és la següent:
• Cicle inicial (1r i 2n): Hàbits saludables i hàbits no saludables. El dibuix ha d’estar separat en dues parts i en una d’elles s’han de dibuixar els hàbits saludables i a l’altra els no saludables. 
• Cicle mitjà (3r i 4rt): L’esport com a activitat saludable.
• Cicle superior (5è i 6è): Un dia saludable. Dibuixar un conte, auca o vinyetes on es vegin diferents accions d’un dia relacionades amb hàbits saludables.
• Institut: L’esport com a activitat saludable. 
Els nens i nenes de les escoles realitzaran un dibuix amb el següent format: paper DIN A4 o DIN A3, es dibuixarà a una sola cara a color o blanc i negre amb llapis i colors. 
Els nois i noies d’ESO, batxillerat o cicles formatius realitzaran una fotografia amb qualsevol tipus de càmera o dispositiu mòbil. 
Els dibuixos es realitzaran a les escoles durant els dies 8, 9 i 10 d’abril i es recolliran directament a cada centre els dies 14 i 15 d’abril.
Les fotografies s’entregaran per correu electrònic a salut.selva@oficinajove.cat o per whatsapp al 638924686 com a màxim fins al dia 15 d’abril.
Els premis es donaran a conèixer el dia 23 d’abril durant la celebració del Sant Jordi, a l’Auditori Municipal.