Santa Coloma s'adhereix al "No puc esperar!"

L'Ajuntament al projecte "No puc esperar!" de l'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU), facilitant l'accés als lavabos dels edificis públics a totes aquelles persones que necessiten utilitzar-lo amb urgència per un problema mèdic no contagiós, i s'anima els comercianst restauradors i altres establiments del municipi a adherir-s'hi.

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això  pot suposar una minva de la seva qualitat de vida.