Santa Coloma participa a la I Trobada de Ciutats Educadores, a Girona

Santa Coloma ha participat aquest dimarts 29 de novembre, a la I Trobada de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines com a membre de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) juntament amb Girona, Banyoles, Figueres, Olot, Palafrugell, Palamós i Salt.

Els alcaldes d'aquestes vuit localitats, entre els quals hi ha el colomenc Joan Martí, acompanyat de la regidora d’Educació Teresa Garcia, s’han reunit a Girona, ciutat amfitriona d'aquesta primera trobada, per signar el compromís de les ciutats per compartir experiències i estendre el missatge de la Carta de les Ciutats Educadores a poblacions properes. L'objectiu comú ha de ser voler treballar per a la millora dels seus ciutadans i ciutadanes a través de l'educació.

S'ha acordat que l'any vinent la ciutat organitzadora de la Trobada serà Figueres.

D'acord amb els principis que es recullen en la Carta, la ciutat educadora és un nou paradigma, un projecte necessàriament compartit, que involucra tots els departaments de les administracions locals, les diverses administracions, i la societat civil. La transversalitat i la coordinació són bàsiques per a donar sentit a les actuacions que incorporen l'educació com un procés que es dóna al llarg de tota la vida.

Les autoritats locals han de propiciar, facilitar i articular la comunicació necessària per al coneixement mutu de les diverses actuacions que es duen a terme i per a l'establiment de les consegüents sinèrgies per a l'acció i la reflexió, mitjançant la constitució de plataformes conjuntes que possibilitin el desenvolupament dels principis de la Carta de Ciutats Educadores.