Santa Coloma de Farners acull la inauguració del curs 2020/2021 de les Escoles Agràries de Catalunya

Aquest migdia s’ha inaugurat el curs 2020-2021 de les Escoles Agràries de Catalunya. L’acte ha tingut lloc a l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, inaugurant l’acte l’Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l’Hble. Sr. Josep Bargalló i Valls, conseller d’Educació, juntament amb l’alcaldessa, l’Il·lma. Sra. Susagna Riera i Anglada; i la directora de l’Escola Agrària de Santa Coloma de Farners, Sra. Anna Suquet i Fontana.

A més, han estat acompanyats per la directora dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Girona, Sra, Elisabet Sànchez i Sala; del sub-director general de Transferència i Innovació Agroalimentària, Sr. Jaume Sió i Torres; i de la directora de l’Escola Agrària de l’Empordà, Sra. Teresa Collell i Rulló.

Després de reunir-se amb la resta de l’equip directiu de l’escola, han iniciat un recorregut pel centre i una visita guiada per la Meleria, instal·lació on es produeix i es guarda la mel.

Per últim, destacar que l’Escola Agrària garanteix un projecte educatiu i de formació capacitant als seus alumnes omplir tot un espai professional dins del sector, a més de facilitar la seva inserció en el món laboral. Sense oblidar que donada la seva situació privilegiada, al peu de les Guilleries, suposa per a Santa Coloma de Farners una gran projecció arreu del país i de l’estranger.

Accediu a l'audiovisual de Pau Padrosa referent a la jornada d'aquest dimecres mitjançant el següent enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=8B49wXnhsW8