Rècord d’inscrits a la Brigada Jove 2013

La Brigada Jove, que arriba a la novena edició, té com a objectiu ajudar als joves colomencs a posar-se en contacte amb el món laboral, que adquireixen les primeres experiències i prenguin consciència de la importància del treball. 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ofereix 10 places el mes de juliol i 10 places el mes d’agost. El contractes seran de temps parcial, amb una jornada de 4 hores diàries, de dilluns a divendres, al matí. 
Alguns dels requisits que es demanen per treballar a la Brigada Jove 2013 són  no haver participat en anteriors edicions, estar empadronat a Santa Coloma de Farners o haver complert els 16 anys el dia del començament del contracte o no excedir els 20 anys en la data de 13 de juny de 2013.