Pla Local de Joventut 2017-2019

El ple ordinari de febrer, celebrat el passat dimarts dia 20, ha aprovat definitivament i per unanimitat el Pla Local de Joventut de Santa Coloma, que es va començar a desenvolupar l'any passat i que tindrà continuïtat fins als 2019. Després de la seva aprovació inicila, el setembre passat, s'han estimat la major part de les al·legacions presentades i finalment ja es pot posar en marxa.

Per aquest 2018 s'ha previst comptar amb la figura d'un dinamitzador juvenil que crei vincles amb els joves; iniciar un procés participatiu sobre el futur del Centre Cívic i veure les possibilitats de desenvolupar-hi activitats adreçades als joves, mentre que es dinamitzarà el Cercle Jove per tal de convertir-lo en un espai de referència i s'hi desenvoluparà un programa d'activitats regulars adreçades als joves d'entre 16 i 20 anys sota el nom de "Quota Jove"; per primer cop s'organitzarà, a l'estiu un Casal Jove, adreçat a nois i noies d'entre 12 i 16 anys; es crearà una Taula de Joventut com espai de debat per dissenyar estratègies i polítiques a nivell municipal en l’àmbit de la formació, el lleure, el gènere, la salut, l’habitatge, etc.; es farà un treball conjunt amb les entitats d’assessorament laboral per ajudar els joves a orientar‐se en el mercat de treball i cercar sortides professionals a les seves habilitats i coneixements; s'iniciarà de forma immediata el projecte “Uaaau”, juntament amb la Biblioteca Joan Vinyoli, amb tallers setmanals d’activitats adreçats a joves a partir de 1r d’ESO; s'iniciarà també el projecte “Rondes”, juntament amb les àrees d’Acció Social, Educació iGovernació, per ajudar els joves que busquen refugi en les ludopaties o drogues a abandonar aquests comportaments, i oferir‐los alternatives vàlides; es seguirà apostant pel "Nucli Jove" a través de xerrades i tallers sobre conscienciació i temes d'interès per als joves a l'Institut i a La Salle; també es mantindrà i s'inclourà al Pla Local el PIDCES (Punt d’Informació i Dinamització al Centre d’Educació) al voltant dels valors en relació amb la celebració de Dies Mundials; i també aquest 2018 es repetirà el projecte "I tu també".

La participació dels joves i de les entitats juvenils en l'elaboració d'aquest pla ha estat clau. S'han tingut en compte les propostes, opinions i suggeriments, les necessitats i l'interès dels joves, que s'han expressat en les trobades, debats, entrevistes, sessions obertes i grups de discussió que s'han celebrat.

L'objectiu del Pla Local de Joventut és sentar les bases per a unes polítiques municipals més efectives cap al jovent i posar els fonaments per tal que el jovent de Santa Coloma de Farners trobi respostes i oportunitats a les seves demandes.