Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES)

El passat 21 de maig el ple de l’Ajuntament va aprovar l’informe de seguiment del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) de Santa Coloma de Farners. Aquest document es realitza per actualitzar i valorar l’estat d’execució de les actuacions establertes al PAES aprovat el 12 de maig de 2014 i que té l’objectiu per l’any 2020 de reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

Les accions realitzades s’han centrat, principalment, a millorar l’eficiència energètica dels edificis públics, l’enllumenat públic i la producció d’energia renovable al municipi i amb les actuacions realitzades i amb les que estan en curs actualment tindrem una reducció de 8.585,25 tn. CO2, el que suposa un 70,80% respecte al total d’emissions.

La revisió ha estat redactada pel Consell Comarcal de la Selva amb el suport de la Diputació de Girona dins la campanya “del pla a l’acció”.

Area de govern: