Moció contra la nova llei educativa del Govern Central

La moció demana la retirada immediata de la nova Llei Orgànica de millora de la qualitat de l’educació (LOMCE) i la no aplicació en cap cas de la mesura anunciada de finançar amb 6.057 euros les famílies que pretenguin escolaritzar els seus fills en escoles privades. Aquesta moció s’ha aprovat amb la unanimitat dels grups representants al consistori: CiU, PSC, Colomencs pel Canvi i CUP. El regidor del PP no va assistir al ple. 
Contingut íntegre de la moció:
El ministeri d’Educació espanyol ha imposat i tira endavant la nova Llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació (LOMCE) sense buscar el consens amb les comunitats autònomes, precisament competents en educació, el sector educatiu i els usuaris del sistema.
La nova llei imposa criteris i altera sistemes curriculars, i sobretot atempta contra el sistema curricular i lingüístic català, una fórmula d’èxit però contra la qual el govern espanyol està atemptant de forma continuada.
La nova legislació pretén acabar amb un sistema d'immersió lingüística que ha resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. Pretén posar fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió social i ha estat respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de continuar essent la llengua vehicular, de referència, a l'escola. Aquest fet ha estat, tal i com s'ha demostrat al llarg dels anys, respectuós amb els drets lingüístics individuals i personals. I, per tant, no podem posar en perill un model d'èxit en l'aprenentatge per a les generacions actuals i futures del país. 
Amb aquesta legislació, l'assignatura de llengua catalana i literatura, tant a educació primària com a educació secundària obligatòria, passa de ser una matèria troncal del 50% de l'horari lectiu a ser una assignatura d'especialitat sense tenir un mínim d'hores lectives. 
L'impuls d'aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora del govern de l'estat és evident, és una ofensiva global contra la possibilitat d'establir currículums adequats a la nostra realitat. 
Darrere d'aquesta acció hi trobem la voluntat de trencar la normalització de la llengua catalana i un menyspreu vers el projecte pedagògic i de promoció de la igualtat d'oportunitats que s'ha aconseguit amb els anys a Catalunya. 
Amb aquesta legislació els pares poden escollir la llengua vehicular i en cas que no s'ofereixi la llengua castellana en centres públics, es podrà accedir a centres privats i sol·licitar el pagament per part de la Generalitat de Catalunya, sense tenir en compte que la Llei d'Educació de Catalunya estableix que no s'han de separar els infants per raó de llengua, essent aquesta la fortalesa del nostre model d'escola. 
El darrer despropòsit anunciat pel ministre sense cap mena de rubor, és que els pares que vulguin escolaritzar a Catalunya els seus fills en escoles privades on s’imparteixi la docència en castellà rebran del ministeri 6.057 euros. I a més, aquest import serà restat de les transferències que rebi la Generalitat.
Aquesta proposta és un veritable xantatge a la institució catalana i un veritable esquer per a fomentar que els pares triïn el castellà.
Davant d'aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i contundent en defensa del model d'escola catalana i contra despropòsits com el que ha anunciat el ministeri per a “comprar” les dissidències de l’actual sistema educatiu català.