Les plaques fotovoltaiques ja generen el 60% de l'energia consumida per l'ajuntament

El passat mes de gener la generació elèctrica de les plaques de l'edifici de l'ajuntament ha estat del 60% de l'energia total consumida. Un dia en concret, el 29, es va arribar a produir el 66%. Aquests percentatges s'espera que fins i tot s'incrementin a mesura que s'allargui la llum solar diària.

Des que van entrar en funcionament els 39 panells de 9kW de potència, a finals de 2017, la instal·lació solar fotovoltaica genera l'electricitat esperada per a l’autoconsum de l’edifici de l’Ajuntament. La previsió és que generi anualment 14.000 kWh, el que representa el 60% del consum total de l’edifici consistorial i que, d’aquesta manera, s’aconsegueixi un estalvi econòmic anual de 3.600 euros en la factura d’electricitat.

Aquesta actuació forma part del compromís adquirit per l’Ajuntament en el ple del mes de juliol de 2016 en la moció aprovada destinada a substituir progressivament les energies basades en combustibles fòssils per energies renovables.