La construcció de dos pous per a l’abastament d’aigua serà la principal inversió del 2018

Un total de 600.000 euros es destinaran el 2018 a la construcció de dos nous pous que s’uneixen als 5 ja existents a Santa Coloma de Farners, per resoldre les deficiències en subministrament d’aigua potable que pateix el municipi als estius des de fa molts anys. La major part del cost (355.000 euros) l’assumirà l’Ajuntament a través de recursos propis ja disponibles i d’un crèdit, i la resta l’aportaran la Diputació de Girona (100.000 euros) i l’Agència Catalana de l’Aigua (145.000 euros) a través de subvencions. “Aquesta és una actuació molt important i molt necessària per a Santa Coloma, fa molts anys que patim per l’aigua potable, un bé de primera necessitat, sobretot al centre de l’estiu”, assegura l’alcalde, Joan Martí.

Dels pressupostos per al 2018, que es portaran a aprovació el proper dilluns 18 en un ple extraordinari, en destaca una previsió d’augment en els ingressos de prop del 5%, percentatge que s’aplicarà proporcionalment  en l’apartat de despeses al capítol 1 de personal en forma d’augments retributius, en transformació a temps complet d’alguns llocs de treball i en la creació de noves places “que són d’absoluta necessitat per poder donar millor servei al ciutadà” en àrees clau com la llar d’infants, els serveis tècnics, o els serveis a la joventut. Encara pel que fa a inversions, respecte del 2017 es manté la partida de 100.000 euros destinada als pressupostos participatius i també la inversió en energies renovables, i també es manté i augmenta la inversió en reformes als centres educatius, en què destaquen 35.000 euros per a la instal·lació d’una escala exterior a l’edifici de Ca Les Monges. D’altra banda, es realitzarà una inversió de 70.000 euros per a la col·locació de càmeres de vigilància als accessos a la població.

La previsió d’augment de prop del 5% en els ingressos és conseqüència dels impostos directes (IBI urbana i IBI rústica, Impost de Plusvàlua i Impost d’Activitats Econòmiques), de subvencions i d’ingressos patrimonials a través de la venda de material de reciclatge derivat de la implementació del sistema de recollida de residus municipal porta a porta. Per fer aquesta previsió, s’han tingut en compte les xifres liquidades durant el 2016, l’estat d’execució pressupostària del 2017, els efectes de la propera Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i la congelació dels impostos, taxes i preus públics per a l’any vinent.

La valoració que l’equip de govern (ERC-MES) fa d’aquest pressupost és que, d’acord amb la política de contenció de càrrega fiscal als ciutadans, “reflecteix la continuïtat de la voluntat política que ja es va posar de manifest en l’actual exercici, com és el compliment bàsic que els recursos propis municipals (impostos, taxes i preus públics) han de ser suficients per fer front a les despeses necessàries per al bon funcionament dels serveis municipals, per promoure polítiques d’inversions i, en la mesura que la resta de recursos ho permetin, assolir estalvis pressupostaris per poder-los destinar a inversions suplementàries i a la reducció de l’endeutament”. Pel que fa a la despesa, els objectius són “millorar la qualitat dels serveis públics amb eficàcia i eficiència i el de fer obres i actuacions que dinamitzin l’activitat econòmica i la productivitat de l’estructura fixa municipal”. Els quatre grans objectius d’aquest pressupost són: el benestar de les persones, el correcte manteniment de l’espai públic per a l’ús general, l’oferta d’una programació d’activitats per a totes les edats, i una major inversió que potenciï especialment les infraestructures.

Juntament amb el pressupost de l’Ajuntament, al ple extraordinari de dilluns també es portarà a aprovació el pressupost de la Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta per al 2018, que és molt similar al de 2017.