La ciutat inaugura el Racó de les Oliveres

El Racó de les Oliveres està situat a la plaça Salvat Papasseit i té forma del símbol universal de la Pau. El seu disseny s’ha pensat per ser visible des de l’aire, construït amb vorada d’obra i omplert amb sauló.
El «Racó de les Oliveres» és el nou espai públic de la plaça Salvat Papasseit que ha arranjat l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners a proposta de les escoles de Santa Coloma de Farners participants en el projecte “L'Olivera”, que van ser l’Escola Sant Salvador d’Horta, l’Escola Castell de Farners, La Salle, L’Escola Municipal de Música, Centre de Recursos Pedagògics (CRP-1) i el Centre Municipal d’Educació.

Racó de les Oliveres - Santa Coloma de Farners

Dins d’aquest Racó, hi ha tres oliveres interculturals, símbol de la pau, que fan olives de tres colors diferents: morades, negres i verdes. 
Just després de ser plantades, les oliveres seran el niu dels coloms de diferents colors que els nens i nenes de les escoles hi repartiran, amb missatges de pau per tothom. 

Programa de l'acte del dia 30 de gener:
10 h. Arribada al Racó de les Oliveres 
• Situació de les escoles participants al racó de les oliveres. 
• Benvinguda 
• Plantada de les 3 oliveres 
• Abillament de les oliveres amb coloms de la pau 
• Cantada: Camp d'Oliveres 
10.45h. Esmorzar. Pa amb oli (i xocolata) 
• Intercanvi de medalles 
• Cantada: «El món seria...» 
•  Comiat 
11.30h. Tornada a les escoles.