L’Ajuntament de la ciutat impulsa el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)

El PEC definirà quines són les prioritats educatives de Santa Coloma de
Farners i identificarà quins principis, quins objectius, quines
metodologies i quins programes hauran de guiar l’acció educativa del
municipi.
La voluntat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners és
que la confecció del PEC sigui un procés obert a totes les entitats i
associacions, als centres educatius, als centres de salut, a les
famílies o altres institucions. Es convidarà a prendre-hi part de manera
corresponsable per tal d’aconseguir un consens en allò que avui
existeix i, sobretot, en el plantejament per millorar-ho amb accions
concretes pel futur immediat. En definitiva, el PEC vol ser una eina que
impliqui als ciutadans i ciutadanes en els processos d’aprenentatge i
transmissió de valors. De la mateixa manera, serà el projecte que
traçarà les línies d’acció i les estratègies que serviran per fer front
als nous reptes de la societat canviant en la que estem immersos.
El
ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha aprovat per
unanimitat iniciar el procés de confecció del PEC, que serà un
instrument de reflexió, debat i compromís per promoure un model educatiu
que permeti redefinir la ciutat i les seves organitzacions des d’un
punt de vista educatiu.