L’aigua recupera la normalitat gràcies al Pasteral i a la col·laboració ciutadana

 
Els resultats de les darreres analítiques revelen que els nivells de fluor que conté l'aigua de xarxa de Santa Coloma ja es tornen a trobar dins dels paràmetres de la normalitat establerts per la normativa sanitària i que, per tant, ja tothom en pot consumir sense cap risc. La recàrrega de l'aqüífer que abasteix els pous municipals a través del sifó d'aigua provinent del Pasteral, que ha estat alliberant aigua fins avui, i l'esforç de contenció de la despesa d'aigua per part dels ciutadans i de l'Ajuntament, han aconseguit revertir la situació. No obstant això, es mantenen les recomanacions d'estalvi d'aigua.
 
Avui hem emès un BAN municipal que informa els ciutadans que poden tornar a consumir l'aigua de la xarxa amb normalitat i agraeix la seva col·laboració. No obstant això, "mentre no canviï la situació de sequera meteorològica cal continuar amb les mesures d'estalvi d'aigua", adverteix l'alcalde, Joan Martí.

Mesures d'estalvi d'aigua

La sequera i la previsió meteorològica van provocar que haguéssim d'aplicar des de finals de juliol mesures per reduir l'ús d'aigua provinent de la xarxa pública. L'Ajuntament va disminuir la quantitat d'aigua apta per al consum humà que s'utilitza en la neteja de carrers i hem estat utilitzant la de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) per al reg dels jardins públics i rotondes, amb autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i del departament de Salut i havent-ne advertit la població. Les recomanacions d'estalvi, encara vigents, proposen dutxar-se en lloc d'omplir banyeres, optimitzar l'ús dels electrodomèstics com la rentadora o el rentavaixella fent-los funcionar un cop estiguin ben plens, introduir una ampolla d'aigua a la cisterna dels vàters per reduir a la meitat el consum d'aigua, i regar flors i plantes a primera o a darrera hora del dia.

Solució momentània

A principis d'agost vam demanar a l'ACA que autoritzés a l'empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL) perquè durant uns dies alliberés aigua des de l'embassament del Pasteral fins al sifó que dóna a la riera de Santa Coloma i permetés així que es recarregués l'aqüífer que abasteix el municipi. L'ACA s'hi va avenir i ha estat alliberant aigua fins avui. Aquesta solució ha servit per resoldre la situació d'aquest estiu, però no servirà per acabar amb els problemes d'abastament que pateix Santa Coloma, on aquesta situació es reprodueix periòdicament, gairebé cada estiu, degut a que la xarxa de subministrament d'aigua potable s'abasteix de forma exclusiva dels pous municipals, que treuen l'aigua de l'aqüífer de la riera de Santa Coloma. L'alcalde, Joan Martí, assegura que "és degut a la sobreexplotació d'aquest aqüífer, i al fet que la riera de Santa Coloma és una conca típicament mediterrània, i per tant estacional, que a l'estiu patim aquests problemes". Segons Martí, per garantir el subministrament d'aigua potable, "només hi ha una solució que realment sigui efectiva: connectar-nos a una altra font d'aigua". L'any 2006 es va plantejar la possibilitat de connectar la xarxa municipal al Pasteral, però finalment, i ja tenint el projecte redactat, l'ACA va imposar la connexió amb la dessaladora de Blanes. "Al final, no s'ha fet ni una cosa ni l'altra, tot i que l'ACA ha acabat reconeixent que l'alternativa bona és connectar-se al Pasteral, deixant de banda la dessaladora", afirma Martí.

Area de govern: