Exposició “La Mancomunitat de Catalunya a les terres de Girona”

La Mancomunitat de Catalunya es va constituir el 6 d'abril de 1914 amb l'objectiu de recuperar l'autogestió administrativa de Catalunya. Va ser una institució activa entre 1914 i 1923 que agrupava les 4 diputacions catalanes. Va ser presidida per Enric Prat de la Riba (1914-1917) i un cop mort aquest, per Josep Puig i Cadafalch (1917-1923). Després del cop d'Estat de Primo de Rivera, Alfons Sala va presidir-la entre 1923 i 1925. La Mancomunitat de Catalunya va adquirir una gran importància política ja que representava el primer reconeixement per part de l'estat espanyol de la personalitat i de la unitat territorial de Catalunya des del 1714. 
En general, la Mancomunitat va dur a terme una important tasca de creació d'infraestructures de camins i ports, obres hidràuliques, ferrocarrils, telèfons, beneficència, cultura i sanitat. També va emprendre iniciatives per augmentar els rendiments agrícoles i forestals introduint millores tecnològiques, de serveis i educatives i va potenciar els ensenyaments tecnològics necessaris per a la indústria catalana. 
Exposició sobre la Mancomunitat - Santa Coloma de Farners