Es manté activat el PROCICAT en fase d'Alerta per Onada de calor i previsió de superació del llindar

La previsió és que de cara a dimecres les temperatures baixin uns 2 o 3 graus arreu del territori. L’episodi continuarà afectant la franja horària de 14h a 20h i de manera extensa a tot el territori.
Per altra banda, a partir de la informació facilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental a través del Servei de Vigilància i Control de l’Aire, us comuniquem que avui hi ha previsió que es pugui superar el llindar d'informació d’ozó troposfèric per sobre dels 180 micrograms per metre cúbic.
Recomanacions generals per calor
Tingueu cura de les persones més vulnerables i els grups de risc:
- Majors de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos.
- Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat o autocura.
- Persones que realitzen un activitat física intensa.
- Persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals).
- Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties respiratòries (MPOC, bronquitis), malalties renals, malaltia de Parkinson,
malaltia d'Alzheimer, obesitat o altres de cròniques o persones que prenen medicaments especials.
Podeu consultar aquests consells i molts més als següents enllaços: 

Recomanacions específiques sobre l’ozó troposfèric
D'acord amb les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període en què els nivells d'ozó són més alts.
Els grups que poden ser més sensibles són les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries o cardíaques, les que fan exercici físic a l'aire lliure, especialment a les hores en què els nivells d'ozó són més alts, els infants i la gent gran.
Podeu obtenir més informació a la web www.gencat.cat/mediamb/qaire/ciozo.htm