Entren en funcionament les plaques fotovoltaiques a l'edifici de l'Ajuntament

Ja han entrat en funcionament els 39 panells de 9kW de potència, la instal·lació solar fotovoltaica que generarà electricitat per a l’autoconsum de l’edifici de l’Ajuntament.
Amb un cost total de 37.293,41€, 6.987,89 € dels quals han estat subvencionats per la Diputació de Girona, dins la campanya “Del Pla a l’acció”, adreçada als ajuntaments per tal d’executar accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, es preveu que aquesta instal·lació generi anualment 14.000 kWh, el que representa el 60% del consum total de l’edifici consistorial i que, d’aquesta manera, s’aconsegueixi un estalvi econòmic anual de 3.600 euros en la factura d’electricitat.