En marxa la reurbanització dels carrers Lliri i de la Rosa

Aquesta setmana han començat les obres de reurbanització dels carrers Lliri i de la Rosa. Les executa l'empresa Construccions Fusté, compten amb un pressupost total de 306.705,90 euros i es preveu que estiguin enllestides en un termini de tres mesos. Els treballs consistiran a convertir tots dos carrers en calçades de plataforma única, construir-hi una nova xarxa de sanejament, renovar totalment la xarxa de distribució d'aigua potable municipal, millorar les xarxes de subministrament elèctric i de telecomunicacions, i reposar la senyalització i el mobiliari urbà.

 

Aquestes obres venen originades per un trencament de les canonades d'aigua que es va produir el passat mes de febrer mentre s'executaven uns treballs de reasfaltatge en aquests dos carrers, els quals es van haver d'aturar degut a aquest incident sobrevingut. Fins a l'inici de les actuals obres, s'ha fet una connexió temporal per assegurar l'aigua als veïns d'aquests carrers, que han estat tallats al trànsit general, tot i que s'hi ha permès l'accés als veïns. L’Ajuntament s’ha disculpat amb els veïns per la demora i per les molèsties que els hagi pogut ocasionar i aquests «han estat molt comprensius ja que, de fet, es tracta d’un imprevist i, tot i que l’espera s’haurà fet llarga, finalment acabaran tenint una reforma integral dels seus carrers», afirma l’alcalde de Santa Coloma, Joan Martí.

 

Precisament el fet que haver de reconsiderar l’obra va ser un imprevist, pel qual no hi havia partida pressupostària, és el que ha allargat els terminis. D’una banda ha calgut aprovar el projecte a través d’un ple municipal, també una modificació de crèdit, i finalment adjudicar l’obra. Tot això explica que les obres hagin començat amb cert retard.

 

Reforma integral

Les obres als carrers Lliri i de la Rosa consistiran en convertir els carrers en plataforma única amb una zona central. Pel que fa a la xarxa de sanejament, es preveu substituir l'actual de sistema unitari per una de nova que separi aigües residuals i pluvials. La xarxa de distribució d'aigua potable municipal es renovarà totalment. La xarxa de subministrament elèctric es substituirà al carrer de la Rosa, mentre que al carrer Lliri se’n preveu el soterrament. També es preveu el soterrament de la xarxa de telefonia i de la xarxa d'enllumenat públic en determinats punts d’aquests carrers. I pel que fa a la xarxa de gas, es contempla resituar les arquetes al nou nivell de les voreres. Finalment es reposaran els senyals verticals i la pintura de senyalització horitzontal, i es recol·locaran les pilones i les papereres al carrer Lliri.


 

Superfície d'actuació:

C/ de la Rosa: 663,46 m2

C/ Lliri: 902,00 m2


 

Pressupost d'adjudicació:

C/ de la Rosa: 155.661,22 € (IVA inclòs)

C/ Lliri: 151.044,68 € (IVA inclòs)