Els joves colomencs en situació de vulnerabilitat tenen una Nova Oportunitat per tornar al món laboral i educatiu

El Centre de Noves Oportunitats (CNO) de Girona, que impulsen conjuntament la Fundació Oscobe i la Fundació Intermedia - dues entitats expertes en els processos de gestió, d’ocupació i de millora professional de persones que es troben en situació de vulnerabilitat – enceta la primera edició a Santa Coloma de Farnres del programa Noves Oportunitats que comprèn actuacions integrades d’orientació, de formació, d’acompanyament i d’inserció laboral a joves que han abandonat els estudis de manera prematura i que no tenen la formació professional per trobar feina.

Els itineraris formatius están basats en COMPETÈNCIES BÀSIQUES i preparació pel retorn al sistema educatiu, en COMPETÈNCIES TRANSVERSALS i en FORMACIÓ CERTIFICADA en 10 famílies professionals com ara: administració i gestió, hostaleria i turisme, activitats físiques i esportives, agrària, fusta, moble i suro o imatge personal, entre altres.


L’entrada al programa la podrán fer joves entre 16 i 24 anys i es realitzarà al Cercle Jove. El programa inclou una primera fase d’orientació que té una doble finalitat: per una banda, definir el seu projecte vital i professional i, per l’altra, que els i les joves recuperin l’autoestima i l’autoconfiança. D’aquesta manera es facilita, posteriorment, el desenvolupament d’aquests projectes mitjançant un ampli banc de recursos, on s’inclouen accions formatives i un seguiment tutorial. El programa acaba una
vegada els i les joves han tornat al sistema educatiu o al món laboral, tot i que durant un període de 4 mesos continuen rebent el suport de l’equip tècnic.

Els interessats/des poden es poden demanar més informació o inscriure’s a: 646935291 (també per whatsapp).