El Ministeri d’Hisenda regularitza el cadastre de Santa Coloma

Aquesta actuació, que forma part del programa habitual de regularització que porta a terme el Ministeri d'Hisenda, afecta a obra nova, rehabilitacions, reformes, ampliacions, piscines, canvis d'ús i declaracions extemporànies que es presentin en aquest període. Els veïns que es trobin en situació de regularització rebran una carta al seu domicili de la Direcció General del Cadastre on se'ls indicarà el procediment a seguir, i hauran de pagar a l'Estat una taxa de 60 euros per immoble regularitzat.

cadastre.jpg