El colomenc, Joan Martorell Busquets rep la Medalla al Treball President Macià

Martorell | Santa Coloma de Farners

Joan Martorell Busquets (84 anys, Santa Coloma de Farners)
Inicia la seva carrera professional al sector de la fusta el 1963, quan funda Fustes J.Martorell. Tres anys després obre Farhian, i el 1970 s’introdueix en la construcció amb l’obertura de la cantera Farners, d’àrids destinats al mercat de prefabricats de formigó i a la fabricació de morter. Durant la dècada dels 90, Martorell afronta la reconversió de Farhian en fabricant d’articles de ceràmica per a la jardineria i l’alimentació. Actualment treballa en l´aprofitament de suro per millorar el rendiment dels boscos i la gestió forestal actual.