Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del poble de Catalunya


L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners dóna suport al Parlament de
Catalunya en el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per
tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el
seu futur polític col·lectiu.

La Declaració de sobirania recull que
el poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter
de subjecte polític i jurídic sobirà. La Declaració recull aspectes de
legitimitat democràtica, la transparència del procés, el diàleg, la
cohesió social, l’europeisme, la legalitat, la participació i el paper
principal del Parlament en tot el procés.

La moció es va aprovar amb els vots de CiU, PSC, ERC, CPC i CUP. El representant del PP no va assistir al ple.