Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners té prevista la creació d'una borsa de treball per a personal administratiu i d’auxiliars, corresponents als grups professionals C1 i C2.

A la Seu Electrònica del consistori surten publicades les bases íntegres, reguladores del procés de selecció per a la creació de la respectiva borsa de treball de personal C1 i C2, per ser nomenats en els casos previstos per l'article 10 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Tothom que hi estigui interessat, podrà presentar la seva instància des d'aquest mateix divendres 17 fins al pròxim 30 de gener.

Podeu consultar les bases de la convocatòria a través del següent enllaç:

https://seu-e.cat/ca/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparenc...