Contractació de joves en pràctiques

Des del 28 de novembre ha començat una persona de pràctiques a l’àrea de Medi Ambient i Salut gràcies al programa de contractació de Joves en Pràctiques 2017 del Servei d’Ocupació de Catalunya amb el suport del Fons Social Europeu. El programa que durarà 6 mesos ha de servir per incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.