Continuen els tractaments de control biològic de la jardineria municipal

Des de l’any 2009 l’Ajuntament de Santa Coloma ha anat implantant el control biològic de les plagues del municipi. La utilització d’aquest mètode permet controlar les plagues que afecten molts dels arbres dels nostres parcs i jardins sense la necessitat d’aplicar productes químics.

El sistema consisteix en l’alliberació dels enemics naturals o agents de control biològic de les plagues (depredadors, parasitoides, patògens o feromones). D’aquesta manera s’aconsegueix reduir la població de plaga fins uns nivells que no siguin perjudicials per la planta i s’evitin les molèsties que aquesta pugui causar a la població.

Aquest sistema és molt més respectuós amb el Medi Ambient ja que disminueix l’ús de plaguicides tot i que el control de la plaga no sigui tant ràpid ja que cal que els insectes beneficiosos s’instal·lin i es reprodueixin.

Actualment s’estan tractant amb aquest sistema els til·lers del passeig Sant Salvador, passeig de la Nòria, la plaça Firal i els carrers de la zona de Can Giralt. I els plàtans de la plaça Farners, la plaça Puigfortí i la plaça Avenir. I s’està controlant així el pugó dels til·lers i la psil·la i el tigre del plàtan.

Altres actuacions de l’Ajuntament, com ha estat la instal·lació de caixes niu en diferents espais municipals també afavoreixen el control de plagues ja que els ocells són uns grans agents de control d’insectes i s’alimenten dels insectes que acaben provocant les plagues que poden afectar als arbres.