Connexió amb Santa Coloma Residencial

L’objectiu d’aquesta actuació és el de garantir la seguretat dels vianants i ciclistes que creuen la carretera de Girona (C-63 en el PK-25,5) amb la carretera vella de Girona, fins a Santa Coloma Residencial. 
Aquesta millora serà el primer pas d’un conjunt d’actuacions que acabarien fent d’aquesta pista forestal una via verda que permetria connectar el poble amb la urbanització. La segona fase consistirà en l’arranjament del creuament del riu Esplet i el torrent d’en Fàbregas. La darrera actuació està centrada en la senyalització del recorregut des de l’inici de la carretera vella de Girona (carrer Joan Maragall) fins a Santa Coloma Residencial afavorint que es pugui gaudir d’un passeig amb tota la seguretat per vianants i ciclistes.