Comunicació municial via web


Veure el mapa de la comunicació pública local a Catalunya (anar-hi )

S'avalua la informació que es dóna sobre els representants polítics, com
es gestionen els recursos col·lectius, com s'informa d'aquesta gestió i
quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana.

A la demarcació de Girona, només cinc municipis –Girona, Llagostera,
Blanes, Palafrugell i Santa Coloma de Farners– dels 221 que hi ha
compleixen el 50% dels indicadors que l'estudi considera representatius
d'una bona informació als ciutadans.

En el conjunt de Catalunya són 57 –de 947– els municipis que aproven. El
mapa de les bones pràctiques de la comunicació pública local a
Catalunya es pot consultar en línia, municipi per municipi, a través del
lloc web.