Comença una nova campanya de residus

També s’aprofita per canviar els missatges que es poden veure, tant al
contenidor d’orgànica com als contenidors grocs d’envasos, ja que s’hi
afegeixen fotografies dels residus típics que es poden dipositar als
contenidors.
Totes aquestes novetats aniran acompanyades per la
presència al carrer a partir del dilluns dia 9 de febrer de diferents
educadors que explicaran les modificacions, ajudaran a tots els
ciutadans que tinguin dubtes sobre la recollida selectiva, els
entregaran un iman recordatori dels residus que van a cada fracció i un
paquet de bosses compostables i realitzaran una petita enquesta per
conèixer quina és la percepció del servei per part dels ciutadans.
Amb
totes aquestes actuacions l’Ajuntament dona continuïtat a la darrera
campanya, que també es va dedicar al “impropis”, i treballa per millorar
la qualitat dels residus recollits selectivament al municipi.
La
campanya es realitza amb l’aportació de la concessionària del servei de
recollida de residus, l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas
SA, la col·laboració del Consell Comarcal de la Selva, Ecoembes,
Ecovidrio i compta amb una  subvenció per part de l’Agència de Residus
de Catalunya.