Centre d’Innovació Tecnològica


Malgrat que en aquests moments, a causa de la crisi econòmica, el
projecte de la planta de biomassa està encallat a les administracions
supramunicipals, l’Ajuntament ha cedit la totalitat dels terrenys que
s’havien previst pel centre tecnològic i la planta ja que no es
descarten cap dels dos equipaments. Ara per ara, el que té més
viabilitat és el Centre d’Innovació Tecnològica.

Aquest és un
projecte impulsat pel Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de
Santa Coloma de Farners en el que es treballa des de fa temps a través
del Consorci que es va constituir.

Des de l’Ajuntament es confia en
el futur d’aquest projecte considerant que la cessió de terrenys
redundarà en benefici de la població colomenca.